KRAKOWSKA AKADEMIA MUSICALU

KRAKOWSKA AKADEMIA MUSICALU

KRAKOWSKA AKADEMIA MUSICALU

Akademia została została założona przez dyrygenta, dr. Tadeusza Płatka. Wykładowcami Akademii są wyłącznie artyści praktycy, współpracujący m.in. z Teatrem Ludowym, Operą Krakowską, Operą i Filharmonią Podlaską czy Krakowskim Teatrem Variete.

Uczniowie szkoły w latach ubiegłych brali udział m.in. w premierach musicali: Koty – Legenda miejska, Broda Pana Kleksa, Aladyn, czy Grease – powrót legendy, na deskach m.in. ICE Kraków, Teatru Variete, NCK, oraz Teatru Łaźnia Nowa.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się w każdą sobotę w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 7 w godzinach 14:00 – 20:00.

W ramach zajęć z technik aktorskich, wokalnych oraz choreografii przygotowujemy musical wystawiany pod koniec roku na profesjonalnej scenie. Opłata za zajęcia wynosi 290 PLN miesięcznie.

Udział w pierwszych, próbnych zajęciach jest bezpłatny.

ZAPISZ SIĘ DO AKADEMII