KRAKOWSKA AKADEMIA MUSICALU

KRAKOWSKA AKADEMIA MUSICALU

Tadeusza Płatka

KRAKOWSKA AKADEMIA MUSICALU


Akademia została została założona przez dyrygenta, dr. Tadeusza Płatka. Wykładowcami Akademii są wyłącznie artyści praktycy, współpracujący m.in. z Teatrem Ludowym, Operą Krakowska, Operą i Filharmonia Podlaską, Krakowskim Teatrem Variete.

Uczniowie szkoły w latach ubiegłych brali udział m.in. w premierach musicali: Koty – Legenda miejska, Broda Pana Kleksa, Aladyn, czy Grease – powrót legendy, na deskach m.in. ICE Kraków, Teatru Variete, NCK, oraz Teatru Łaźnia Nowa.


DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ!

ZAPISZ SIĘ DO AKADEMII

    Administratorem Państwa danych osobowych jest Krakowska Akademia Musicalu Tadeusz Płatek, 31-404 Kraków ul. Kątowa 4/6, NIP 677-218-78-21. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych a także prawo do ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mailowego, adresu domowego oraz firmowego, numeru komórkowego, daty rejestracji przez Krakowska Akademia Musicalu Tadeusz Płatek, 31-404 Kraków ul. Kątowa 4/6, NIP 677-218-78-21 w celach marketingowych, w tym mailingu i wiadomości smsowych. Wyrażam też następująca zgodę: Aby zapewnić Ci indywidualne dostosowane reklamy o naszej usłudze w obrębie sieci społecznościowej Facebook, usługi oferowanej przez firmę Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, a także na stronach partnerów firmy Facebook, wykorzystujemy Facebook Custom Audiences. Umożliwia nam to dostosowanie treści reklam (np. banerów) do potrzeb klienta. Pierwszą podstawą tych działań jest procedura tzw. markowania. Urządzenie końcowe klienta (np. smartfon) wysyła automatycznie lub manualnie firmie Facebook tzw. identyfikator reklamowy (IDFA lub GAID) za pośrednictwem wybranego przez firmę Maciej Pawłowski PRODUCTION usługodawcy i określonego interfejsu. Ostatnim elementem procedury jest porównanie przez firmę Facebook identyfikatora reklamowego klienta z identyfikatorem osób posiadających profil w społeczności Facebook, zdefiniowanie określonych grup i uaktywnienie dla tych grup odpowiednich reklam. Klienci niebędący jednocześnie użytkownikami Facebooka nie mogą być poddawani analizie przez firmę Facebook i nie otrzymują zindywidualizowanych reklam. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Krakowska Akademia Musicalu Tadeusz Płatek, 31-404 Kraków ul. Kątowa 4/6, NIP 677-218-78-21 informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej i korzystanie w tym celu z automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażam zgodę na nawiązywanie ze mną kontaktu przez jest Krakowska Akademia Musicalu Tadeusz Płatek, 31-404 Kraków ul. Kątowa 4/6, NIP 677-218-78-21 w ramach prowadzenia indywidualnych badań opinii klienta i na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych. Wyrażając wyżej wymienione zgody oświadczam, iż mam 16 lat lub więcej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i mogę je zawsze odwołać ze skutkiem na przyszłość pisząc na e-mail szkolamusicalowakrakow@gmail.com lub pisemnie na wymieniony powyżej adres siedziby.